Oferta

O firmie
Referencje UDT
Kontakt
Współpraca

Nowoczesne systemy pelletowe


Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego
do modernizacji kotłów wodnych polegających na wymianie palników olejowych na pelletowe w kotłach podlegających dozorowi technicznemu.
Nr uprawnień:  Decyzja nr UC-21-42-P/1-13

Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii 
- kotły i piece na biomasę -  nr OZE-E/21/000013/15

                  

                                   


Od 1 lipca 2018 roku zakończy się możliwość sprzedazy i montażu kotłów na paliwa stałe nie spełniających norm PN-EN 303-5:2015 w klasie 5. Dodatkowo wchodzi w życie Uchwała antysmogowa dla Mazowsza - zakaz spalania miału węglowego i nakaz wymiany starych kotłów nie spełniających normy 303-5 i zaleceń ekoprojektu.
W związku z tym proponujemy dostawę, montaż i serwis gwarancyjny wraz z rozruchem zerowym kotłów na pellety firm DEFRO, CWD Cichewicz, Lechma, RED i Lidia przeznaczonych do ogrzewania domów jednorodzinnych i innych małych obiektów.

                       
                     
tel: 606 962 971
e-mail:
info@pelletserwis.pl

ul. Główna 30E,
26-640 Sołtyków k. RadomiaAutoryzowany montaż, uruchomienie i serwis palników na pellety

eurofire

Nagrzewnice powietrzne
 na pellety mocy 24 -150 kW


Systemy grzewcze wykorzystujące energię odnawialną z biomasy

- wykonawstwo instalacji kotłowni w budynkach jednorodzinnych i innych obiektach,
- modernizacja kotłów zasypowych na paliwo stałe, w tym kotłów na ekogroszek, polagająca na montażu palników na pellety w drzwi kotła, a w przypadku kotłów na ekogroszek na wymianie podajnika węglowego na palnik na pellety,
- ekspertyzy techniczne kotłów olejowych i uniwersalnych przeznaczonych do modernizacji na pellety,
- montaż palników na pellety do modernizowanych kotłów olejowych - w tym kotłów podlegających dozorowi technicznemu*,

- wykonawstwo instalacji kotłowni w budynkach jednorodzinnych i innych
obiektach,
- projektowanie i montaż pelletowych nagrzewnic powietrza wraz z systemem rozprowadzeniem ciepłego powietrza za pomocą kanałów izolowanych w obiektach typu: hale produkcyjne, warsztaty, szklarnie, kościoły itp.
 

Autoryzowany montaż i serwis kotłów i piecyków pelletowych grupy WENTOR:
RED, MCZ, Kozlusan, Cadel


 
 

- ekspertyzy techniczne kotłów olejowych i uniwersalnych przeznaczonych do modernizacji na pellety,
- montaż palników na pellety do modernizowanych kotłów zasypowych na paliwo stałe oraz olejowych,  - w tym kotłów podlegających dozorowi technicznemu*,
- projektowanie i wykonawstwo kotłowni pelletowych,
- przygotowywanie i pełne uzgodnienia z UDT dokumentacji projektowej, technicznej, powykonawczej 
kotłów olejowych modernizowanych na pellety,
- regulacje, serwis, likwidacja wad prawnych (brak odbiorów UDT) w istniejących kotłowniach pelletowych podlegających dozorowi UDT.

*Oferta dotyczy modernizowanych kotłów olejowych na pellety, pozostawianych w układach zamkniętych, zabezpieczonych wzbiorczymi naczyniami przeponowymi o mocy od 70 do 300 kW, podlegających dozorowi technicznemu -
zgodnie z Ustawą o Dozorze Technicznym, normą PN-B-02414:1999, PN-EN 303-5:2012 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009.

Ponadto w ofercie:
Elementy uzupełniające systemów grzewczych:
- kotły na pellety o mocach od 10 kW
- nagrzewnice powietrzne na pellety o mocach od 20 do 1000 kW      
- silosy na pellety, wewnętrzne i zewnętrzne
- pneumatyczne systemy transportu pelletów NOVA 3 - NOWOŚĆ !
- wentylatory wyciągowe dla kotłów pelletowych małych i dużych mocy
- systemy kontroli podciśnienia komory spalania
- mobilne nagrzewnice na pellety mocy od 120 do 300 kW
- stacjonarne nagrzewnice powietrzne na biomasę AKRON o mocach
   od 300 do 1000 kW     pobierz kartę katalogową........
- stacjonarne nagrzewnice powietrzne na biomasę MABRE o mocach
   od 120 kW do kilku megawatów
.


Nagrzewnice na pellety o mocach od 120 - 200 kW

 
 


Ekologiczne ogrzewanie ciepłym powietrzem hal produkcyjnych i innych obiektów za pomocą pelletowych nagrzewnic powietrza.

Pneumatyczny system transportu pelletu NOVA 3 - testyAutoryzowany montaż i serwis kotłów na pellety i drewno z klasą 5 i Ecodesign 

    
      

Mobilna nagrzewnica powietrzna na pellety o mocy 300 kW


Zastosowania:

Ogrzewnictwo:
- tymczasowe, np. namiotowe hale sportowe i ekspozycyjne, obiekty sceniczne, itp.

Budownictwo:
- ogrzewanie hal fabrycznych i innych obiektów w trakcie realizacji prac budowlanych.

Rolnictwo:
- osuszanie płodów rolnych w suszarniach tymczasowych,
- tymczasowe ogrzewanie obiektów magazynowych.

Ratownictwo:
- osuszanie i ogrzewanie obiektów popowodziowych i innych obiektów dotkniętych katastrofami naturalnymi i humanitarnymi, również w miejscach ze zniszczoną infrastrukturą energetyczną.

Pobierz folder - mobilna nagrzewnica powietrzna AKRON.......

Nagrzewnice AKRON również w wersjach stacjonarnych przeznaczone do spalania:
- pelletu drzewnego o mocach od 200 do 700 kW
- zrębki drzewnej, agropelletu, itp. o mocach od 400 do 1000 kW

Wentylatory wyciągowe spalin AKRON RGFA 
dla kotłów od 200 do
1000 kW

- temperatura pracy do 400 st.C,
- montaż na czopuchu za kotłem/nagrzewnicą,
- lokalizacja silnika wentylatora poza kanałem spalinowym,
- praca wentylatora w każdej pozycji,
- najwyższe parametry pracy - do 3000 Pa, do 8000 m3/h,
- zasilanie 3 ~ 440 - 400V dla wszystkich typów wentylatorów,
- sterowanie płynne wentylatorem względem zadanego podciśnienia komory spalania kotła/nagrzewnicy/palnika/ciągu kominowego - pełna zabudowa rozdzielni z oprogramowanym przemiennikiem częstotliwości (falownikiem) sterowanym sondą podciśnienia.

Ostatnia aktualizacja stron:
04-11-2018

Admin:
Paweł Biernacki